more...

more...
关于我公司员工库盛霞女士的离职通告本公司库盛霞女士,因个人原因已于2022年7月15日正式离职。我司郑重声明,自此日期后,库盛霞女士对外进行的任何业务往来、承…
音像营销 原创制作 舞台演出
U盘音乐 HQII HQCD DSD 直刻CD LP黑胶
产品名称:玛丽安娜《我的中国心》
产品类型:音乐
产品说明:

莫斯科音乐学院小提琴演奏博士玛丽安娜,演绎备受欢迎的中国小提琴作品。专辑中有许多曲目都用小提琴模仿中国乐器的特殊音色,如胡琴,中西结合,十分有特色。

产品内容:

曲目顺序:

01.苗岭的早晨                                                    

02.壮锦献给毛主席                                  

03.海滨音诗                                               

04.丰收渔歌                                           

05.庆丰收                                               

06.夏夜                                                          

07.新春乐                                                         

08.牧歌                                                 

09.花儿为什么这样红                                    

10.阳光照耀着塔什库尔干  

产品载体:
HQCDII全国热销中...

前台直线:020-8635-9756    地址:广州市体育西路123号新创举大厦16楼 Email:gztnety@163.com 粤ICP备12044840号-1