more...

more...
关于我公司员工库盛霞女士的离职通告本公司库盛霞女士,因个人原因已于2022年7月15日正式离职。我司郑重声明,自此日期后,库盛霞女士对外进行的任何业务往来、承…
音像营销 原创制作 舞台演出
U盘音乐 HQII HQCD DSD 直刻CD LP黑胶
产品名称:童丽《国语十大金曲》
产品类型:音乐
产品说明:

童丽《国语十大金曲》

童丽的歌声甜美细腻,温柔清润,妩媚醉人。

本唱片收录的国语金曲,每一首都在讲述故事,每一首都是心灵深处的表白,动人至深。

国语十大金曲,全新演绎,经久不息。

产品内容:

曲目:

A面:

1.听说爱情回来过  ISRC-Z35-16-04619

2.经过  ISRC-Z35-16-04629

3.风吹麦浪  ISRC-Z35-16-04627

4.知道不知道  ISRC-Z35-16-04618

5.一笑而过  ISRC-Z35-16-04620


B面:

1.爱上一个不回家的人  ISRC-Z35-16-04624

2.执迷不悔  ISRC-Z35-16-04621

3.蜀绣  ISRC-Z35-16-04622

4.那片海  ISRC-Z35-16-04623

5.独角戏  ISRC-Z35-16-04625

产品载体:
                                                                                           LP全国热销中...

前台直线:020-8635-9756    地址:广州市体育西路123号新创举大厦16楼 Email:gztnety@163.com 粤ICP备12044840号-1